• Vorige
  • Volgende

Samenklank

Ardje de Graaf


Fijnmazig porselein, al dan niet gecombineerd met een massieve keramische vorm.